ERP, CRM

Bez kvalitního CRM (Customer Relationship Management, systém pro řízení vztahu se zákazníky) se střední a velká firma neobejde. V řadě případů může tento systém pomoci i v malých firmách, zejména těch, které pracují s většími zakázkami a vícestupňovými nabídkami.

Naše firma nabízí dodávku a implementaci CRM systému eWay, nadstavby nad software Microsoft Office. Pomocí systému CRM eWay lze provázaně s MS Office, zejména MS Outlookem vytvářet databáze potenciálních zákazníků a s nimi propojovat veškeré dokumenty týkající se nabídkového a zakázkového řízení. Máte tak veškeré informace na jednom místě okolo konkrétní nabídky, nebo zakázky. Systém eWay navíc umožňuje plánovat a vyhodnocovat náběh skutečných nákladů na zakázku a disponuje rovněž aparátem reportů, které poskytují informace o efektivitě práce obchodníků se zákazníky.

Na českém trhu je široká nabídka ERP podnikových informačních systémů (Enterprise Resource Planning, česky Plánování podnikových zdrojů), od méně složitých pro menší firmy (Pohoda, Money S), přes střední (Helios, Abra), až po mohutné pro velké korporace (SAP).

Pokud uvažujete o vybavení své firmy ERP systémem, firma J.M. POST Vám navrhne, po analýze Vašich potřeb, optimální systém a pomůže s výběrovým řízením s potenciálními dodavateli.  Součástí našich služeb je také implementace ERP, případně propojení Vašeho e-shopu na ERP pomocí datového můstku a vybavení Vaší firmy novým hardwarem.