HTTPS

Co je to HTTPS?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. 
HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. 
HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem.   

Od minulého roku jsme telefonicky a emailově informovali o nutnosti této služby. Všem jsme tento certifikát zajistily pro bezproblémový chod Vašich webových stránek a e-shopů.

Váš tým J.M. POST