Upgrade aplikace Váhy

Novinky a blogy > Upgrade aplikace Váhy

Aplikaci Váhy vyvíjíme od roku 2017 podle požadavků našich klientů. V roce 2020 došlo k jejímu zásadnímu přepracování,  především k rozdělení samostatné moduly. Postupně se kromě základní aplikace objevily moduly: Měření jednotkové hmotnosti, Inventura (v několika variantách) a Počítací váha.

Aplikace Váhy byla od počátku založená na online komunikaci se systémem Vision ERP ale nyní vznikla také offline verze používající lokální databázi SQLite, pro pracoviště s problematickým připojením do sítě.   

125.png